PREMIUM dopuna za džoger

premium dopuna za dzoger

Premium spužva omogućava visoku moć upijanja bez kapanja. Urezi na spužvi omgućuju temeljno čišćenje.


Napomena: spužvu je potrebno natopiti jedan minut prije upotrebe.

Pakovanje


1x

Komada
Karton

20

Komada
Paleta

600

Temperatura
skladištenja

0-35

EAN kod


3872292004045