Sunđer / Spužva za dezinfekciju obuće (dezobarijera)

sunđer za dezinfekciju obuce

Perex sunđer/spužva za dezinfekciju služi da čisti i dezinfikuje obuću,. Preporučene su za ulaze u sve zone gdje se dolazi u kontakt sa ljudima. Namjenjen je trgovinskim, ugostiteljskim, proizvodnim objektima i svim ostalim stanbenim objektima koji imaju potrebe za istim. Za čišćenje i dezinfekciju bočne strane i đonova cipela i čizama, idealna prevencija kontaminacije! Fleksibilni sunđer koji čisti kontaminirane čestice sa obuće. Kako se dalje prolazi, sunđer se savija pod pritiskom, đonovi se potapaju u dezinfekcioni rastvor i tako se sprečava kontaminacija zone. Mogu se koristiti spolja i unutra objekta. Visina dezo kadice je 25mm, a spužve 35mm. Isporučuju se bez dezinficijensa! (suva) Uputstvo za upotrebu: Poštovati uputstva o doziranju, lagerovanju i mjerama opreza koje se nalazi u svakom pakovanju dezinficijenta! Najveći broj dezinfektanta je koncentrovan i mora biti razblažen prije upotrebe na ulošku. Pratite uputstvo sa etikete za pravilno razblaženje. Koristiti dezinfekciona sredstva koja nisu na bazi kiselina.
Preporuka: Dezinfekciono sredstvo mjenjati svakodnevno.
Preporučeno dezinfekciono sredstvo: Max Clean koncentrovano sredstvo za dezinfekciju.

Pakovanje


1x

Komada
Karton

7

Komada
Paleta

210

Temperatura
skladištenja

0-35

EAN kod


3872292011111